ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer nästa efter det sista i treårsperioden, till en behövande landsman enligt de bestämmelser, som gälla för Wallins premium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västmanlands-Dala Gilles Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5436
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS