ÄNDAMÅL

Av stiftelsens avkastning dela ut ett eller flera stipendier årligen till yngre sångare, att användas för studier såväl i Sverige som utomlands. Stipendiesumman ska uppgå till minst två prisbasbelopp.

Av den årliga avkastningen får lägst 10 procent och högst 20 procent läggas till kapitalet, resten skall delas ut som ett eller flera stipendier. Dock kan stipendiesumman för ett eller flera år innehållas för att i stället delas ut senare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulf Törnqvist och Terje Groe-Langseths Stipendiestiftelse för unga sångare
Organisationsnummer:802482-2937
Adress:
  • Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
  • Box 16 253
  • 10324 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-4951719
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS