ÄNDAMÅL

Ändamålet är att stödja studenter vid Ersta Sköndal högskola, vilka väljer att förlägga en del av sina studier utomlands, som ett led i högskolans internationalisering.
Stipendiet är avsett att utgöra ett bidrag till kostnad för resor, bostad, kost och eventuellt andra omkostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ersta Sköndal högskolas stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802482-2952
Adress:
  • Marie Cederschiöld högskola AB
  • Box 11189
  • 100 61 Stockholm
Telefonnummer:0703-747993
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS