ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fortsätta den mer än 450-åriga historien av tyskspråkig kyrkomusikverksamhet i Stockholm, särskilt den i Tyska kyrkan i Stockholm.

Stiftelsen ska i första hand främja uppföranden av kyrkomusik och tyskspråkig kyrkomusikverksamhet i Tyska kyrkan i Stockholm. I andra hand ska stiftelsen främja verksamhet med kyrkomusik där arbetet genomförs på tyska, främst i Storstockholm.

För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av Stiftelsens medel som Stiftelsens kapital. Stiftelsens styrelse får dock inte förbruka Stiftelsens kapital med mindre än att Stiftelsen får en varaktig livslängd på minst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tyska S:ta Gertruds kyrkomusikstiftelse
Organisationsnummer:802482-4107
Adress:
  • Tyska S:ta Gertruds församling
  • Svartmangatan 16A
  • 111 29 Stockholm
Telefonnummer:08-4111188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS