ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja tillämpad ekonomisk forskning, analys och informationsspridning om policyfrågor med betydelse för näringslivets utveckling. Stiftelsen skall vidare verka för att utgöra en länk mellan forskning, näringsliv och beslutsfattare, samt företräda näringslivets intressen i förhållande till det allmänna.

Stiftelsen verkar för ändamål: (1) genom att stödja, bedriva och skapa förutsättningar för nationalekonomiska och samhällsvetenskapliga forskningsprogram baserade på vetenskaplig grund med syfte att producera operativ och tillämpbar kunskap; (2) genom att göra analyser och forskningsresultat lättillgängliga; (3) genom att initiera nätverk, (4) genom utbildning; (5) genom att bedriva verksamhet såväl i Sverige som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen skandinaviska policyinstitutet
Organisationsnummer:802482-4065
Adress:
  • Sydsvenska Handelskammaren
  • ÅngbÃ¥tsbron 1A
  • 211 20 Malmö
Telefonnummer:040-690 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS