ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall utforma, genomföra byggnationer och markröjning samt förvalta ett markområde vid Talludden på Arholma som minneslund för aska efter avlidna. Minneslunden kan också utnyttjas enbart som minnesplats. Stiftelsen skall bestämma om regler för minneslundens användning.

Stiftelsen skall
– vårda stiftelsens förmögenhet och informera om möjligheten att lämna gåvor och arv till stiftelsen
– svara, genom egen verksamhet eller genom avtal med annan, för ordning, skötsel och underhåll av stiftelsens minneslund
– ta emot och behandla förslag från föreningen Arholma minneslund beträffande stiftelsens angelägenheter
– informera föreningens medlemmar och intresserad allmänhet om möjligheten till gravsättning av aska efter avliden
– stödja anhöriga till avliden i praktiska förberedelser för gravsättning av aska i minneslund
– upprätta regler för tillvägagångssätt vid gravsättning av aska i minneslunden
– bestämma om avgifter för minneslundens utnyttjande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arholma minneslund
Organisationsnummer:802482-4008
Adress:
  • Sylvia Hvistendahl Manners
  • Österhamnsvägen 14
  • 764 54 Arholma
Telefonnummer:073-677 81 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS