ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att 1. upprusta Gunnarsborg i Tranemo till bostad för kyrklig funktionär eller för annat kyrkligt eller eventuellt kommunalt ändamål eller dylikt, som styrelsen finner kan intolkas enligt min makes och mitt gemensamma testamente av den 16 mars 1971 jämte tillägg den 3 januari och 31 juli 1972; 2. anlägga park å resterande mark i Tranemo, som ej erfordras för tomtområde för bostadsbyggnaden, samt därvid i övrigt verka för ändamål enligt sagda testamente; 3. på lämpligt sätt bidra till skötsel och utveckling av Tilanderska biblioteket samt jämväl i övrigt ha rätt att gynna ändamål inom biblioteksväsendet samt, om styrelsen så finnerlämpligt, bidra till skötsel och förbättringar av fastigheten å Rådhusgatan 8 i Ulricehamn. Kungl. Biblioteket, som genom testamente erhåller nyttjanderätten, skall dock väl underhålla fastigheten. Styrelsen i stiftelsen skall hålla sig informerad om fastighetens skick; 4. väl vårda och underhålla gravar ingivna i sagda testamente. Jag avser, att om behov därtill kan anses föreligga, ytterligare precisera stiftelsens upgifter i dessa delar; 5. ägajämväl på lämpligt sätt gynna Tranemo och Örsås församlingar samt Ulricehamns kommun om medel därtill framkommer, som ej erfordras för tidigare angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tilanderska Stiftelsen
Organisationsnummer:865500-5505
Adress:
  • Bertil Olsson
  • Baldersgatan 1
  • 514 34 Tranemo
Telefonnummer:046-333883
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 075 941 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS