ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att stötta forskningen kring:- sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör,- orsaken till sjudkomens uppkomst samt- behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.Stiftelsen kan verka för at stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör
Organisationsnummer:802426-3298
Adress:
  • Söderström
  • Kyttingevägen 4a
  • 181 31 Lidingö
Telefonnummer:08-6730997
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS