ÄNDAMÅL

Ändamålet är att förvalta till stiftelsen influtna medel och att genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret, under därmed likartade förhållanden eller eljest i samband med verksamhet vid totalförsvaret. Härutöver får fondens medel användas till verksamhet som syftar till att förebygga eller begränsa orsakerna till sådana sjukdomar eller skador. Bidrag får icke ges i anledning av sjukdom eller skada, som hänför sig till tidpunkt före den förstärkta försvarsberedskapens inträdande den 2 september 1939.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungafonden med folket för fosterlandet
Organisationsnummer:802007-1927
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 922 720 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS