ÄNDAMÅL

Att främja ungdoms utbildning dels genom att till yngre manliga eller kvinnliga tjänstemän eller arbetare, som äro anställda hos bolaget eller dess svenska dotterbolag, lämna ekonomiskt stöd i form av stipendier för fortsatt utbildning genom studieresor inom eller utom landet, dels ock genom att för väl meriterad manlig eller kvinnlig personal hos bolaget eller dess svenska dotterbolag eller hos Telegrafverket möjliggöra sådan fördjupad, speciell utbildning eller förkovran, som kan förväntas befrämja vederbörandes insatser för eller inom svenskt telefonväsende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för utdelande av resestipendier och andra bidrag för utbildning
Organisationsnummer:802006-8576
Adress:
  • Ericsson AB
  • HR SSC Stockholm Benefits administration
  • 164 80 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7190000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS