ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att i samförstånd med Örebro Befälsutbildnings Förening och övriga vederbörande myndigheter samt under samverkan och samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer arbeta för riksförsvaret, främst genom frivillig utbildning av värnpliktigt befäl och annan personal tillhörande krigsmakten, hemvärnet inräknat, samt förberedande militärutbildning av ungdom. Även i övrigt skall stiftelsen verka för främjande av hembygdens och landets försvar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Örebro Befälsutbildnings Förenings Stiftelse
Organisationsnummer:875001-4667
Adress:
  • Anders Larsson
  • Svengatan 6
  • 703 56 Ã–REBRO
Telefonnummer:073-326 67 75
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS