ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja pedagogisk forsknings- och utvecklingsarbete inom folkbildning och vuxenutbildning vid Sverigefinska Folkhögskolan. Syftet med bidragsgivningen bör vara att finansiera projekt som inom ramen förändamålet stödjer personalens fortbildning och framstående elevers utbildning samt förstärker de svenskfinska relationerna. Detta sker genom att förvalta de medel som Sverigefinska Folkhögskolan överlämnar till stiftelsen och som härrör från skolansintäkter i egen regi, gåvor eller bidrag (ej statliga eller kommunala bidrag).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åkerbäret
Organisationsnummer:802477-7248
Adress:
  • Sverigefinska Folkhögskolan
  • Torget 3
  • 953 32 HAPARANDA
Telefonnummer:0922-68800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS