ÄNDAMÅL

Att ge bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för synskadade inom Uppsala län. Bidrag kan lämnas till social verksamhet, informationsinsatser, rehabilitering, utbildning samt bevakning och tillvaratagande av synskadades intressen i samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Uppsala län
Organisationsnummer:817607-1812
Adress:
  • SRF i Uppsala län
  • Kungsgatan 64
  • 753 41 Uppsala
Telefonnummer:018-560 924
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS