ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Älvsborg, genom testamente eller gåvobrev, medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Älvsborg
Organisationsnummer:864501-7719
Adress:
  • Skaraborgsvägen 21 3 tr
  • 506 30 Borås
Telefonnummer:033-104698
E-post:srf.alfsborg@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 115 611 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS