ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Olofström genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn och blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna, iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till SRF Olofström eller av lokalföreningen anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Olofströms kommun
Organisationsnummer:836201-1655
Adress:
  • Ö. Storgatan 45 C
  • 293 34 OLOFSTRÖM
Telefonnummer:0454-42202
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:345 696 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS