ÄNDAMÅL

Att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen genom testamente eller gåvobrev, att genom bidrag i lämpliga former, främja vård av behövande blinda och synskadade eller vård och fostran av blinda och synskadade barn och ungdomar. I de fall i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats att medlen skall användas för andra ändamål än de ovan angivna skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas. Stiftelsens styrelse kan, om så anses ändamålsenligt, överföra förvaltningen av sådana medel till Synskadades Riksförbund Gävleborg eller av distriktet anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades stiftelse i Gävleborgs län
Organisationsnummer:885001-9129
Adress:
  • SRF Gävleborg
  • Södra Centralgatan 10
  • 802 50  GÄVLE
Telefonnummer:026-61 05 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:610 688 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS