ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfallit stiftelsen eller SRF Dalarna, förut benämnd Dalarnes Blindförening Frihet och synskadades Förening i Dalarna, genom testamente, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Dalarna
Organisationsnummer:882601-9195
Adress:
  • Klöverstigen 10 C
  • 784 51 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-866 87
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 794 212 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS