ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, dels att motta och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Halland eller någon av dess lokalföreningar, genom testamenten. Dels att med bidrag i lämpliga former i huvudsak främja vård av behövande blinda, eller vård och fostran av blinda barn och blind ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Hallands län
Organisationsnummer:849201-9487
Adress:
  • Karl XI:s väg 31
  • 302 36 HALMSTAD
Telefonnummer:035-102229
E-post:halland@srf.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 857 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS