ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att dels mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Gävle genom gåva eller testamente, dels att genom bidrag i lämpliga former främja vård av behövande synskadade samt vårs och uppfostran av synskadade ungdomar. Vidare skall stiftelsen främja vetenskaplig forskning rörande framställning och utveckling av hjälpmedel för synskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades stiftelse i Gävle
Organisationsnummer:885001-9954
Adress:
  • SRF Gävle Södra
  • Södra Centralgatan 10
  • 802 50 GÄVLE
Telefonnummer:026-61 04 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 292 781 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS