ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen eller Synskadades riksförbund SRF Örebro län genom testamente eller gåvobrev, dels med ett bidrag i lämpliga former huvudsakligen för att främja vård av blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Örebro län
Organisationsnummer:875002-7586
Adress:
  • Mellringevägen 120 B
  • 703 53 ÖREBRO
Telefonnummer:019-6732106
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 808 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS