ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Sydved (i det följande kallat Företaget) överlämnar till Stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Företagets resultat. Denna förvaltning skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Företaget i samband med överlämnande av medlen uppställda villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sydveds Vinstandelsstiftelse
Organisationsnummer:826001-4173
Adress:
  • Sydved AB
  • Box 626
  • 551 18 Jönköping
Telefonnummer:0702-44 02 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 768 601 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS