ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund SRF Bohuslän genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård av fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelsen, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Riksförbund SRF Bohuslän eller av Synskadades Riksförbund SRF Bhuslän anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse Bohuslän
Organisationsnummer:855102-3875
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 356 688 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS