ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja konstnärlig utbildning och utveckling inom konst och musik. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att från Stiftelsen utge årliga stipendier till talangfulla elever/studenter som på ettdera sätt är knutna till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Kungliga Konsthögskolan. Utgångspunkten för Styrelsen ska vara att man årligen ska kunna ta ut 3 000 000 kr från Stiftelsens förmögenhet som, på så vis görs tillgängligt till täckande av Stiftelsens förvaltningskostnader samt till utdelning av stipendier i enlighet Stiftelsens ändamål. /./ /./ Först när det samlade fondkapitalet understiger 80 000 000 kr, ska det årliga uttaget begränsas till 2 000 000 kr. Om det samlade fondkapitalet har vuxit till en nivå överstigande 130 000 000 kr ska det årliga uttaget höjas till 4 000 000 kr. Oavsett kapitalets utveckling ska 2 000 000 kr alltid delas ut. Sålunda är det donatorns uttryckliga vilja att Stipendiefonden ska dela ut stipendier även om det samlade kapitalet succesivt minskar i värde. Teoretiskt sett skulle det kunna medföra att hela kapitalet helt skulle förbrukas. Vid ytterligare kapitaltillväxt ska Stiftelsen dela ut medel i proportion till vad som anförts ovan innebärande som exempel att ytterligare 1 000 000 kr ska delas ut om fondkapitalet har vuxit till 160 000 000 kr. Enligt Stiftelseförordnandet ska Stiftelsen främja unga talangfulla personer inom konst och musik genom att från Stiftelsen utge årliga stipendier till särskilt utvalda studenter som har utmärkt sig på sätt att de är lämpliga mottagare av detta stipendium. Vid utseende av stipendiater ska styrelsen fästa avgörande vikt vid hur sökanden i sin ansökan har beskrivit hur stipendiebeloppet ska användas till främjandet och utvecklingen av sin talang och förmåga inom konst och musik, med där presenterat syfte och lämnad motivering. Stipendiet kan även delas ut till en sökande som har för avsikt att driva ett projekt där även andra kan involveras, dock under förutsättning att det alltid ska vara en enskild person som är ansvarig för det presenterade projektet. Donators avsikt är jämväl att stipendiaten ska kunna använda medlen för att finansiera ökade kostnader som uppkommer vid studier vid andra musik- och konstlärosäten i och utom Sverige, så länge det har till syfte att utveckla den enskilde stipendiatens talang inom konst och musik. Detta alldeles oavsett om stipendiaten fortfarande har pågående studier vid Kungliga Musikhögskolan/Kungliga Konsthögskolan eller om det är i anslutning till stipendiatens examen vid respektive skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sverker och Birgittas stipendiefond
Organisationsnummer:802482-1178
Adress:
  • Konrad Advokater AB
  • Box 2051
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:018-161900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS