ÄNDAMÅL

Stiftelsen Swe Tans ändamål är insamlingsstiftelse av gåvor och penninggåvor till förmån för sjukhusprojekt i Lokii, Tanzania. Stiftelsens insamlade medel skall fram till dess att sjukhuset är färdigställt och i drift samt ekonomiskt själjvförsörjande gå till sjukhusprojekt i Lokii. Därefter skall stiftelsens insamlade medel användas till humanitära projekt på den afrikanska kontinenten enligt styrelsens gottfinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swe Tan Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-8810
Adress:
  • Box 32
  • 129 21 HÄGERSTEN
Telefonnummer:070-7477338
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 841 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS