ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för en hållbar framtid där individer, organisationer och myndigheter tillsammans samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet, innovation och mångfald. Stiftelsen ämnar främja personer och organisationer vars insatser har en helhetssyn och ett helhetsgrepp inom hållbarhet och innovation där flera eller samtliga delar i samhället ingår som exempelvis ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Stiftelsens ändamål är att: Främja förbättring genom att ge kunskap om industriell ledning, professionella forsknings- och ekonomiexperter inom området. Främja den ständiga utvecklingen som behövs inom de olika områden som anses ingå hållbarhet. Främja innovation, tillväxt och entreprenörskap i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål. Fra¨mja insatser som fo¨rba¨ttrar vår omgivning och den miljo¨ vi lever i genom exempelvis: industriella ekosystem så som greentech, foodindustry eller andra sektorer. Främja utveckling och digitalisering genom exempelvis AI, cirkulärekonomi, blockchain eller liknande. Främja utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål. Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter. Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål. Främja egna eller andras insatser eller verksamheter i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sustainia Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-0881
Adress:
 • Ashkan Kasbi
 • Bankvägen 1B
 • 191 47 Sollentuna
Telefonnummer:0768-491999
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS