ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall användas för att främja ortopedisk-kirurgisk verksamhet, i vilken innefattas praktisk sjukvard, forskning och vidareutbildning, såväl inom – som utomlands. Av fondmedlen får såväl kapital som avkastning förbrukas. Behöriga att erhålla medel ur fonden är anställda vid ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Noréns stiftelse
Organisationsnummer:802481-6822
Adress:
  • Region Stockholm
  • Box 22550
  • 104 22 Stockholm
Telefonnummer:08-737 25 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS