ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja militärhistorisk forskning, tillika forskning om säkerhetspolitik och strategi och även annan forskning inom det humanistiska området som gagnar svenskt försvarsväsende eller bidrar till ökad kunskap om vårt mililtära kulturarv. Stiftelsen kan i samband med ovan beskriven forskning även lämna understöd till studieresor, deltagande i utländska kongresser och annan liknande verksamhet. Stiftelsen skall i första hand på eget initiativ uppmuntra enskilda personer och organisationer med lämpliga kvalifikationer till forskningsinsatser på ovan beskrivna områden medelst utdelning av stipendier. Dessa stipendier må ta i anspråk icke bara avkastningen av stiftelsens kapital utan även den del av stiftelsens kapital som överstiger femtontusen kronor (15.000 kronor).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks kulturstiftelse
Organisationsnummer:802425-7449
Adress:
  • Försvarshögskolan
  • Box 27805
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:08-553 428 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS