ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utdela ett eller flera stipendier, eller del av stipendium för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet till studenter från Hong Kong Special Administrative Region, Kina, som enligt svensk lagstiftning är skyldiga att erlägga avgift för studier i Sverige. Stipendium kan utgå för ett eller flera läsår. Sökande ska ha dokumenterat goda studieresultat. Stipendiebelopp kan tas, såväl från den löpande avkastningen som av stiftelsens kapital. Dock får inte stiftelsens kapital i sin helhet tas i anspråk före utgången av år 2020.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Handelskammaren i Hong Kongs stipendiestiftelse för studier vid Uppsala Universitet
Organisationsnummer:802478-9417
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS