ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen på kapitalet lägges till detsamma, tills räntan uppgår till ettusen kronor, då den användes till ett stipendium. Skulle sedermera ränteavkastningen bli mera än nämnda belopp, lägges den överskjutande summan till kapitalet tills den sammanlagda räntan uppgår till tvåtusen kronor, då ett nytt stipendium, ettusen kronor stort, utdelas. Stipendium tilldelas meddellös och behövande studerande, som i minst tre år tillhört Södermanlands-Nerikes nation och som genom sina studiemeriter gjort sig därav mest förtjänst. Stipendium må innehavas till och med den termin, under vilken stipendiaten disputerar för vinnande av doktorsgrad. Dock må stipendiat vid sidan av detta stipendium ej innahava annat stipendium, varest företräde för annan landsman är stadgat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Södermanlands-Nerikes nations allmänna stipendiefondstiftelse
Organisationsnummer:802481-0635
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS