ÄNDAMÅL

främja utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att efter ansökan årligen dela ut stipendier eller bidrag till svenska medborgare som vill bedriva postgymnasiala studier eller utöva vetenskaplig forskning i Frankrike. Utdelning av stipendier eller bidrag skall ske i första hand ur den löpande avkastningen på stiftelsens förmögenhet men om särskilda skäl skulle tala för det får även realiserad värdestegring användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk-Franska Stiftelsen
Organisationsnummer:802410-7750
Adress:
  • Box 9
  • 18205 Djursholm
Telefonnummer:073-357 7054
E-post:anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS