ÄNDAMÅL

Utdrag från stiftelseförordnande: § 1 Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd 1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnadskall de valt. I 1 § 1) angivna personer, som tidigare fått understöd, kan – även efter flyttning från Örebro – komma i fråga för ytterligare understöd. 2) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller eljest svåra omständigheter har svårt att försörja sig och de sina. § 10 Understöd, som avses i § 1 mom 2) skall utgå a) i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar b) i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete c) i tredje hand till personer, som i Örebro kommun idka eller idkat handel eller hantverk eller till sådan persons änka och oförsörja barn

Läs mer på hemsidan nedan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande
Organisationsnummer:875001-1838
Adress:
  • Olaigatan 17 A
  • 703 61 ÖREBRO
Telefonnummer:019-611 86 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:302 797 384 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS