ÄNDAMÅL

Diakonifonden

Diakonifonden instiftades 2010 då Järfälla församling nybildades, genom att Mariafonden i Jakobsbergs församling samt Diakonifonderna i Viksjö och Kallhälls församlingar slogs ihop. Fondens syfte är att ge stöd vid tillfällig ekonomisk utsatthet. Alla som är medlemmar i Järfälla församling kan ansöka om medel från Diakonifonden. Fonden finansieras helt genom gåvor och kollekter. Alla bidrag är välbehövliga och välkomna!

Bankgironummer: 5181-1693
Swish: 123 123 92 19

Emmausfonden

Fonden instiftades år 2012 för att möta det ökande behovet av diakonalt och ekonomiskt stöd i Järfälla församling. Allt fler människor söker ekonomisk hjälp av församlingen, och många av dem uppfyller inte Diakonifondens kriterier. Emmausfonden finns till för de hjälpsökande som vistas i Järfälla, men som inte är medlemmar i Järfälla församling.

Bankgironummer: 5181-1842
Swish: 123 526 39 91

Barn- och ungdomsfonden

Fonden instiftades år 2014, med syftet att underlätta deltagande i församlingens avgiftsbelagda barn- och ungdomsverksamheter för dem som behöver det. Fonden finansieras av Järfälla församling, samt av kollekter och gåvor.

Bankgironummer: 5546-1982
Swish: 123 006 77 93

Märk din gåva ”Barn- och ungdomsfonden”

S:t Lukasfonden

instiftades 08-580 219 28 2019, med syftet att ge ekonomiskt stöd för deltagande i församlingens avgiftsbelagda verksamheter för vuxna, till dem som annars skulle ha svårt att delta. Fonden finansieras av gåvor och av Järfälla församling.

Bankgiro: 5042-7269
Swish: 123 006 77 93
Märk din gåva ”S:t Lukasfonden”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Järfälla Församling
Organisationsnummer:252004-3247
Adress:
  • Box 139
  • Vasavägen 25
  • 177 23  Järfälla
Telefonnummer:08-580 219 28 tis 12-15 och tor 9-12
E-post:jarfalla.fonder@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Jessica Kempka
Tillgångar:250 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS