ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål dels att genom barmhärtighet och omtanke hjälpa behövande bröder och deras anhöriga såväl i handling som ekonomiskt, dels genom att gynna Svea Provinsialloge och dess bröders väl. Ändamålet kan främjas bl.a. genom att lämna bidrag till bröder som på grund av sjukdom eller annan olycklig omständighet kommit i trångmål, vidare till brödernas förkovran och utbildning samt ill uppmuntran till samvaro och gemensamma aktiviteter för bröder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea Provinsialloges Caritasstiftelse/Generationsfonden
Organisationsnummer:802479-4888
Adress:
  • Svea Provinsialloge
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4637713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS