ÄNDAMÅL

att hjälpa och stödja fysiskt och mentalt handikappade barn, genom att utdela penningbidrag till handikappade barn för att förbättra deras vård och livssituation, ge bidrag till institutioner och handikappade barn för inköp av handikappmedel, ekonomiskt stödja drift av skolor, vårdhem och andra institutioner för handikappade barn, ekonomiskt stödja forsknings- och utvecklingsarbete beträffande handikappades situation och hjälpmedel för att underlätta deras situation, ekonomiskt stödja medicinskforskning rörande förebyggande och behandling av sjukdomar som orsakar handikapp hos barn samt på annat sätt stödja och hjälpa handikappade barn.

Ansökan till stiftelsen görs med vanligt brev. Ej e-post eller sms.

Tills vidare är dock stiftelsens verksamhet vilande och delar just nu inte ut några medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn
Organisationsnummer:802015-7486
Adress:
  • Katarina Kindwall
  • Gammeluddsvägen 29
  • 13246 Saltsjö-Boo
Telefonnummer:0760-644 144
Ansökningstid:1 januari — 31 december
Kontaktperson:Katarina Kindvall
Tillgångar:4 877 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS