ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevara områden, som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv och att trygga tillgången i Skåne till platser för bad och friluftsliv vid havet eller vid insjö eller vattendrag ävensom att nå nuvarande och framtida generationer bevara områden, som finnes böra särskilt skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om skånsk natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet. Stiftelsen äger med fondens medel med äganderätt förvärva områden enligt ovan eller ock tillförsäkra sig nyttjanderätten därtill. Stiftelsen äger jämväl utgiva ersättning eller bidrag till ersättning för åstadkommande av i 1964 års naturvårdslag angivna naturreservat och strandskyddsområden. Stiftelsen äger också använda stiftelsens medel på annat sätt för tillgodoseende av stiftelsens ändamål såsom bidrag för åtgärder, erforderliga för allmänhetens nyttjande av fritidsområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne
Organisationsnummer:846000-9825
Adress:
  • Nya Torg 11
  • 24330 Höör
Telefonnummer:044-309 39 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS