ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan inbördes rangordning dela ut stipendier till begåvade musiker och konstnärer samt stipendier för utbildning till möbelkonservator.

Stipendiater från Linköping och Norrtälje ska äga företräde framför annan kandidat med samma meriter.

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

Under Stiftelsens tre första år från dess bildande får Stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet, dock högst tvåhundratusen (200 000) kronor per år, under förutsättning att stiftelselagens krav på varaktighet beaktas.

Förvaltaren får besluta att viss kapitalisering av avkastningen ska ske för att trygga donationskapitalet och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stina och Sven Wibergs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802482-2648
Adress:
  • Handelsbanken, Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS