ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att ekonomiskt stödja personer, organisationer och projekt som med konstnärlig verksamhet, i vid bemärkelse, på ett särskilt förtjänstfullt sätt belyser och medvetandegör människans roll, styrka och ansvar för ett hållbart jordklot, särskilt med avseende på klimat och miljö. Stiftelsen finansieras genom donationer av konst, som genom stiftelsen försäljs på marknadsmässigt sätt med iakttagande av respekt för de konstnärer som skapat verken.

Stiftelsens tillgångar ska förvaltas med målet att nå ett årligt överskott som kan användas för främjandet av Stiftelsens ändamål.

Den del av det årliga överskottet som inte åtgår till ekonomiska bidrag, arvode till styrelsen eller kostnadstäckning ska förvaltas och investeras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Art For the Globe
Organisationsnummer:802482-2788
Adress:
  • Persson&Forslund AB
  • Box 11004
  • 100 62 Stockholm
Telefonnummer:+46 8 555 677 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS