ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att, vid Malmö universitet, främja

– utbildnings- och forskningsverksamhet,
– spridande av forskningsresultat,
– samverkan med det omgivande samhället,
– samt därmed jämförbara ändamål.

Stiftelsen har även rätt att inom ramen för sitt ändamål uppföra, äga och förvalta fast egendom om det är till gagn för Malmö universitets verksamhet.

Stiftelsen har även rätt att använda en mindre del av sin avkastning för att möjliggöra att ytterligare medel tillförs stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmö universitets Jubileumsstiftelse
Organisationsnummer:802482-2713
Adress:
  • Malmö universitet
  • 205 06 Malmö
Telefonnummer:040-6657000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS