ÄNDAMÅL

Räntan på stiftelsens kapital skall delvis nyttjas till stipendier åt unga, lovande praktikanter inom trädgårdsyrket för praktik och studier i utlandet. Till detta ändamål må av ränteintäkterna per treårsperiod räknat från den 1 januari 1989 disponeras tvåtusen (2 000) kronor. Stipendium bör icke understiga ettusen (1 000) kronor per år, vilket är den kortaste tidsperiod, för vilken stipendium kan utdelas. Av återstoden av räntan skola högst tvåhundra (200) kronor fördelade på lika stora belopp utdelas såsom premier för de bäst kultiverade blommande växter eller avskurna blommor, som utställas på sällskapets årshögtidsdag i februari varje år. Återstående ränteinkomster läggas till kapitalet eller används efter sällskapets gottfinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wennström J.P. testamentsfond
Organisationsnummer:802003-8306
Adress:
  • Lennart Pöppel
  • Maria Röhls väg 11
  • 128 63 Sköndal
Telefonnummer:08-91 50 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS