ÄNDAMÅL

Av stiftelsens avkastning lägges årligen tills vidare 10 % till fonden med rätt för Nationens förvaltningsutskott att höja denna summa om de ekonomiska omständigheterna därtill föranleder. Övrig avkastning utdelas, vartannat år som ett resestipendium. Stipendiet får sökas av studerande av Södermanlands-Nerikes nation, vilket är medlem av sällskapet v.f.N. tillhörande vilken fakultet som helst, dock icke av någon som avlagt disputationsprov. Ansökan skall vara åtföljd av replan, och den planerade resan skall ingå som ett led i vederbörandes studier vid Uppsala Universitet. För erhållande av resestipendiet bör icke fordras, att vederbörande är medellös. Bland ur studiesynpunkt lika meriterade sökande bör företräde givas den, som ägnat tid och arbete åt sällskapet eller Nationens angelägenheter eller på annat sätt gjort någon insats för kamratlivets höjande inom Sällskapet eller Nationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen VfN:s jubileumsfond
Organisationsnummer:802481-0338
Adress:
  • Södermalands-Nerikes Nation
  • St Larsgatan
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS