ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att uppmuntra och belöna elever, som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller till hjälp till studier eller studieresa inom eller utomlands. Fondens avkastning får delas ut till elever vid grundskolan i Vallentuna kommun med undantag av elever i Kårsta och Karby skolor. Bidrag får ej utgå för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vallentuna kommuns skolsamfond för uppmuntran och belöning av elever i grundskolan
Organisationsnummer:802478-2032
Adress:
  • Tuna torg 1
  • 186 86  Vallentuna
Telefonnummer:08-587 850 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS