ÄNDAMÅL

Fonden skall halvårsvis varje den 1/4 och den 1/10 utbetala belopp motsvarande 157,50 kr uppräknat med kosumentprisindex från juni 1937 till två gamla blinda kvinnor i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wendela Karlbergs pensionsfond för gamla blinda kvinnor i Stockholm
Organisationsnummer:802400-0799
Adress:
  • S-E Banken Stiftelseförvaltnin
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637109
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS