ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att inrätta Ivar Lo-Johanssons stipendiefond, vars medel skall stödja och stimulera arbetarlitteraturen, främst i vårt land men även i de övriga nordiska länderna. Därvid framstår det som särskilt angeläget att uppmuntra det författarskap, som framgår ur arbetarnas egna led och som för vidare den realistiska och proletära tradition, som burit upp Ivar Lo-Johanssons eget författarskap. De medel som fonden förfogar över skall användas till att varje år dela ut ett stort Ivar Lo-Johanssonpris till en betydande arbetarförfattare. I mån av resurser skall medel kunna användas till att på olika sätt stödja personer, som inlett eller är på väg att inleda författarskap, som har sin utgångspukt i arbetarklassens erfarenheter ochvärderingar; stimulera erfarenhetsutbyten mellan författare och enskilda/kollektiv med erfarenhet från arbetslivet; vidga kontakter mellan författare och arbetsmiljöer, kursgårdar eller liknande; stödja seminarier eller andra arrangemang, som syftartill att utveckla arbetarlitteraturen i Norden. Stiftelsen tar emot och förvaltar medel för här angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond
Organisationsnummer:802012-2886
Adress:
  • Mats Eriksson
  • LO
  • 105 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7962500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS