ÄNDAMÅL

Afkastningen av fonden skall årligen utbetalas till hufvudmannen för den svenska ätten v.Platen, som äger att utan redovisningsskyldighet efter eget godtfinnande förfoga öfver densamma. Sterbhus efter afliden hufvudman må under ett år efter dödsfallet, från dödsdagen räknadt, disponera öfver fondens afkastning. Fondens afkastning skall omedelbart efter min död disponeras av min husföreståndarinnna Fröken Gerda Carlmark för såvidt hon ännu är i min tjänst och, om hon sålunda kommit i åtnjutande af densamma, efter hennes död af hennes syster Fröken Ann-Sofi Carlmark. Har så skett skall efter den sist nämndas död förfaras till hufvudmannen. Den summa af fondens afkastning som af Fröknarna Carlmark sålund må disponeras fixeras härmed, för den händelse att fonden utan andra bestämmelser ökas, till femtonhundra (1 500) kronor. Då siste manlige ättling af ätten aflidit, skall fondens afkastning disponeras af Riddarhusdirektionen för beröfvande medlemmar af Riddarskapet och Adeln med företrädesrätt för då ännu lefvande kvinliga medlemmar af ätten von Platen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Platenska ättens huvudmannafond
Organisationsnummer:102016-1178
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS