ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är slägtens sjelfhjelp. Från fonden kan understöd utgå såväl åt unga medlemmar av slägten, hvilkas fostran närmaste anförvandter icke ensamma forma bestrida, som ock åt ålderstigna, sjuka eller vanföra medlemmar, hvilkas tilllgångar icke betrygga deras utkonst. Understöd kan endast tillkomma den som lagligen bär eller burit namnet von Platen och som är svensk undersåte. Å svenska riddarhuset icke introducerad slägtgren är lika berättigad som introducerad. Skulle både introducerade och icke introducerade grenar av slägten i Sverige utgå, tillfaller fonden riddarhuset för, att i ofvannämnda syfte användas till understöd för å svenska riddarhuset introducerade adelsmän, deras enkor eller ogifta döttrar, eggande dock från utlandet till Sverige inflyttade personer, som genom födsel eller gifte äro medlemmar af slägten von Platen, vare sig introducerade eller icke introducerade, företräde framför andra understödssökande. Fonden lämnar bidrag till beredande i försäkringsanstalt av livränta eller kapital åt föreningsmedlem, enligt de närmare bestämmelser, som i särskild stadga givas av familjedag

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Platenska släktfonden
Organisationsnummer:802011-7886
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS