ÄNDAMÅL

Årliga behållna afkastningen bör genom Direktionens försorg såsom understöd tilldelas en eller högst två obemedlade välfrejdade ogifta döttrar eller enkor efter frälsemän, med företrädesrätt för dem som styrka skaldskap till mig, och förbehåller jag mig att första understödstagaren blifver Fröken Abela Drake i Jönköping ensam så länge hon lefver, enär jag vet, att hon är vanfrejdad samt medellös och dertill sjuklig och oförmögen att sig med eget arbete försörja; börande detta mitt förordnande ej betaga henne förmånen att bekomm a äfven andra pensioner eller gratifikationer från Riddarhuset, hvaraf hon redan är eller kan vara i åtnjutande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Kothen-Ribbingska Riddarhusfonden
Organisationsnummer:802001-8639
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS