ÄNDAMÅL

Stiftelsens målsättning är att fungera som en katalysator för projekt inom konst, vetenskap och humaniora, som stimulerar människans andliga och sociala utveckling samt främjar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett holistiskt synsätt. Stiftelsen vill i synnerhet stödja initiativ som utforskar medvetandets natur och dess förhållande till materia, organiskt liv och det mänskliga psyket, för att därigenom bidra till en öka förståelse av oss själva, vår planet och universum. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Stiftelsen får därutöver använda stiftelsens kapital, dock med beaktande av stiftelselagens krav på varaktighet samt att stiftelsens förmögenhet aldrig får understiga ett belopp om 5 000 000 kr, uppräknat med konsumentprisindex från tillfället för Stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Viriditas
Organisationsnummer:802480-7854
Adress:
  • Åsa Olsson
  • Mälarvarvsbacken 9
  • 117 33 Stockholm
Telefonnummer:073-978 26 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS