ÄNDAMÅL

Till stiftelsen inflytande ränte- och avgäldmedel skola, sedan alla kostnader för avstyckning och lagfart å de i § 1 angivna tomter blivit bestridda, i första hand användas till bestridande av kostnaderna för anläggning och underhåll av stadens tillhöriga gator och allmänna platser, samt därutöver disponeras för anläggning och underhåll av tilläggsplatser och kajer, ävensom för andra ändamål, som kunna bidra till stadens utveckling.§ 1 … Alla köpeskillingsmedel, inflytande genom försäljning av sådana tomter/fastigheter/, som genom markavtalet av den 24 september och 1 oktober 1930 mellan Kungl. Maj:t och Kronan, å ena, och Vaxholms stad, å andra sidan, överlämnats i stadens ägo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vaxholms stads tomtmedelfond
Organisationsnummer:802404-1611
Adress:
  • Vaxholms stad
  • 185 83 Vaxholm
Telefonnummer:08-541 708 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS