ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte och forskningsområden är att direkt eller indirekt bedriva näringsverksamhet i form av bland annat uppdragsforskning, produktutveckling i syfte att erhålla patent och andra rättigheter och kommersialisera dessa, delta i gemensamma utvecklingsprojekt med läkemedelsbolag och andra, bilda bolag etc., allt med ändamål att värna, stödja och utveckla vetenskaplig forskning och utveckling kring huvudsakligen inflammatoriska sjukdomar men även annan medicinsk inriktning, med målsättning att ta fram nya läkemedel, diagnostika, behandlingsmetoder och medicintekniska produkter m.m. Inledningsvis kommer stiftelsen fokusera på att stödja patentansökningar. Stödjandet i form av bidrag från stiftelsen kan utgå till såväl universitet och andra associationer som till enskilda personer. Stiftelsen ska varaktigt främja stiftelsens ändamål genom att direkt eller indirekt bedriva näringsverksamhet bestående i att bland annat genomföra, projektleda, administrera, koordinera och på annat sätt medverka i uppdragsforskning, produktutveckling, utvecklingsprojekt och kommersialisering (i) för egen del eller annans räkning eller (ii) i samarbete med annan part. Stiftelsen kan själv bedriva näringsverksamhet inom de forskningsområden som stiftelsen skall främja, men även samverka med andras verksamhet som har till syfte att komplettera eller stärka den inom stiftelsen bedrivna näringsverksamheten. Stiftelsen har rätt att kommersialisera stiftelsens forskningsresultat. Stiftelsen bör även med­verka till att resultatet av den forskning och utveckling som bedrivs med stöd och bidrag från stiftelsen på lämpligt sätt kommersialiseras och/eller publiceras. Nettoavkastning av stiftelsens grundkapital ska till 10 % avsättas till stiftelsens bundna egna kapital medan övrig avkastning kan användas för att stödja forskningsområdena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vectis
Organisationsnummer:802478-7387
Adress:
  • Lars Klareskog
  • Vanadisvägen 22 B
  • 113 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-522 77 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS