ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 10 % läggas till fondens kapital. Återstoden skall utdelas i form av ett stipendium årligen. Berättigande att erhålla stipendiet skall tillkomma aktiv landsmaninna eller landsman, som genom sitt arbete inom nationen på ett förtjänstfullt och uppoffrande sätt verkat inom nationens programverksamhet eller del därav och som med sina insatser sålunda kan stå som föredöme och inspiration för andra nationsmedlemmar. Med programverksamheten avses i detta sammanhang nationens samtliga aktiviteter. Stipendiet tillsätts för ett år och kan ej tilldelas samma person mer än en gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vaktmästarparet Svea och Göte Nyströms premiefond
Organisationsnummer:802480-3713
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS